Uitzaaiingen

U

Een dikke week later kwam de uitslag van de CT scan. De uroloog vertelde dat hij aan de rechterkant de zaadbal, bijbal, zaadleider en lymfeklieren had verwijderd.
“Het weefsel is door de pathaloog onderzocht en bevestigt dat het hier om zaadbalkanker ging.”

Het klonk allemaal hoopvol. Hij zal zo wel over die slechte celletjes en bestraling beginnen, dacht ik. En dat viel een beetje tegen. “De CT scan laat zien dat u “wat” uitzaaiingen heeft en daarom verwijs ik u door naar oncologie”, zei de uroloog.

Half april had ik mijn intake op polikliniek Oncologie. Die poli bevindt zich op de vierde verdieping in het plaatselijke ziekenhuis en tot vandaag wist ik niet dat “mijn” ziekenhuis een polikliniek op de vierde verdieping had.
Ik meldde me bij de balie en we mochten plaats nemen in een wachtkamer. En die leek helemaal niet op een wachtkamer. Het was meer een huiskamer met een bankstel, een tv, de radio stond aan. Plantjes op tafel, plantjes in de vensterbank. Gezellig. Er waren ook nog andere mensen aanwezig die in een soort relax-fauteuil zaten, met een infuus in hun arm. Die zagen er niet gezond uit. Diep van binnen vroeg ik me af wat ik hier kwam doen.

We werden door de oncoloog binnen geroepen en zij vertelde wat de CT scan uitwees. Ik had uitzaaiingen. Voorstel was om wat buisjes bloed te doneren, een longfoto te laten maken en een longfunctietest te doen. “De longfoto kan nu, de longfunctietest doen we het einde van de week en dan zie ik u volgende week hier voor de uitslagen,” zei de oncoloog.

De CT scan laat zien dat u “wat” uitzaaiingen heeft

De week kroop voorbij en ik zou op woensdag een nieuw consult hebben op poli Oncologie. Maar ik kreeg op dinsdagmiddag een telefoontje dat het consult niet doorging. Er was een afspraak met alle ziekenhuizen in de regio en het Radboudumc in Nijmegen dat de dossiers van alle nieuwe kankerpatiënten in die week doorgestuurd werden en besproken werden in een of andere vergadering in dat Radboudumc. Daar worden de dossiers van bepaalde patiënten uitgehaald en die worden uitgenodigd in Nijmegen voor, zeg maar, een second opinion. “Ik zou daar zeker naar toe gaan,” zei de oncoloog, “Bovendien liggen in Nijmegen uw kansen hoger dan hier in Helmond. Ik kan er voor zorgen dat u aanstaande maandag daar terecht kunt als u instemt. Het is dan 28 april.
Totaal overdonderd stemde ik in, beëndigde dit gesprek en een kwartier later werd ik gebeld door een medewerkster van poli Oncologie van het Radboudumc dat ik maandag aanstaande om 10:30 werd verwacht.
“U krijgt morgen een schriftelijke bevestiging. Daarin staat ook waar u zich moet melden. Ik wens u een prettig weekend en tot maandagochtend.”

Klik.

By Ton Jacobs