Laatste controle….

L

Het was mei 2018. Tien jaar na mijn diagnose. Ik had het overleefd. De controle in het Radboud wees dat ook uit. De bloedwaarden die bij de oncologe al bekend waren zagen er goed uit. Het bekende trek, klop en duw werk voelde en hoorde ook goed. Mijn hart klonk goed, de longen klonken goed.

“Wat zou u er van vinden, als we ter afsluiting nog een CT scan maken?”, vroeg ze. “Dat is al een hele tijd geleden, en gezien de gebeurtenissen in de afgelopen jaren kan ik dat wel verantwoorden bij u zorgevezekeraar.”
Ik zag meteen het beeld voor me van een naar de zorgverzekeraar bellende oncologe. Verwoed in een hevige discussie. Ik moest een CT scan in, en de zorgverzekeraar had dat maar te betalen.”

“U krijgt vanzelf een oproep van afdeling Radiologie en ik bel u met de uitslag van de CT-scan. Ik stuur uw huisarts een brief, waarin ik vraag of hij één keer per jaar uw bloedwaarden controleert. De meest gangbare en alfa-foetoproteïne, beta-HCG en LDH. Deze stoffen zijn in een verhoogde concentratie aanwezig zijn bij zaadbalkanker. Belangrijk. Verder wens ik u het allerbeste.”

Een paar weken later vond de CT-scan plaats. Redelijk routine alleen wilde de naald van het infuus niet. En dat is ook routine. Niet erg, ik heb daar geen problemen mee, maar de verpleegkundige vond het wel heel erg vervelend en lastig en meer.
“Kom maar even mee”, zei ze. Een stukje lopen verder stond een bed waar ik op moest gaan liggen. Het infuus werd echogeleid aangebracht. Op zoek naar een goede ader was de tweede poging meteen raak. Geen idee of de zorgverzekeraar dit goed vond, maar dit truucje hadden ze jaren geleden ook mogen doen. Met het echo apparaat op mijn arm was het aanbrengen van het infuus a piece of cake. En zat het op dezelfde plaats waar het bij de eerste poging mislukte.

Twee weken later belde mijn oncologe. “U bent officieel genezen van zaadbalkanker en alle metastasen zijn weg. U bent officieel schoon.”

En opeens voelde ik dat er iets aan zat te komen. Er is altijd een…
“Maar, we zien plekjes op uw bijnieren. Daarvoor stuur ik u door de polikliniek Endocriene Ziekten.”

Add comment